Mai hausu is danbouru

NEW hausu erekutorohausu
torakku doraibaa tsuukin rasshu
appu na roudo wa tenshon MAX
hausudasuto nonfikushon
kafun shou ni wa masukumeron
kaasoru matte yo kurakushon
hora kurikku ririkku torakkumeikaa

oshare no kyokuchi da

fasshon sentaa
ryoute o kakage te

kurappyohenza
jaaji ni waishatsu
zettai hen da
M. I. D. I
torakkumeikaa
oshare no seichi da

fasshon sentaa
ryoute o kakage te
kurappyohenza

nouki wa ashita da
zettai tetsuya
ebidei ebi nai
torakkumeikaa

[torakkumeikaa~
kurappyohenza~
torakkumeikaa~
kurappyohenza~]


rori gao konpu na tsuru petappu
hoppu de suteppu dabusuteppu
furoa no aitsu wa robotto dansu
o sake mo haitte sokosoko naisu
nekutai yurume ta ima koso chansu
kuro buchi megane ni hosomi no pantsu
futari o yurugasu waburubeesu
konya mo zannen gyokusai desu

oshare no kyokuchi da

fasshon sentaa
ryoute o kakage te
kurappyohenza

jaaji ni jaaji wa
autodoa ha
indoa kei nara

torakkumeikaa
oshare no seichi da
fasshon sentaa
ryoute o kakage te
kurappyohenza
piiku o osaero

makishimaizaa
nemuke no piiku ni
kafein touka

[nemuke no piiku ni kafein touka~]

oshare no kyokuchi da

fasshon sentaa
ryoute o kakage te
kurappyohenza

jaaji ni waishatsu
zettai hen da
M. I. D. I
torakkumeikaa
oshare no seichi da

fasshon sentaa
ryoute o kakage te

kurappyohenza
nouki wa ashita da
zettai tetsuya

ebidei ebi nai
torakkumeikaa


oshare no kyokuchi da

fasshon sentaa
ryoute o kakage te

kurappyohenza
jaaji ni waishatsu
zettai hen da
M. I. D. I
torakkumeikaa
oshare no seichi da

fasshon sentaa
ryoute o kakage te
kurappyohenza

nouki wa ashita da
zettai tetsuya

ebidei ebi nai
torakkumeikaa


fasshon sentaa


kurappyohenza

fasshon sentaa
kurappyohenza
fasshon sentaa

kurappyohenza

Log in to like :

Title :
Indoor Kei Nara Trackmaker

Artist :
Yunomi and nicamoq

Tags :
Pop Electro